71561

Brod: 71561
Datum i mesto izgradnje: 1968 Dunaharaszt
EuroNumber: 38601076
MMSI:
Dužina (m): 80,34
Najveća širina (m): 10
Visina boka (m):
Maksimalni gaz (m): 2,50
Maksimalna nosivost (t): 1581,80
Snaga glavnog motora (kW):