Agentiranje brodova

Agentiranje brodova u našoj državi podrazumeva više različitih postupaka i radnji na graničnim prelazima i lukama za koje su potrebni brodski agenti koji predstavljaju i zastupaju interese brodova i brodara ispred državnih i lučkih vlasti. Naše agencijske usluge na graničnim prelazima Bezdan, Novi Sad i Veliko Gradište su već prepoznate od strane brodara po tome što nam uzvraćaju poverenjem.

YU-AGENT će brzo i efikasno sprovesti sve neophodne radnje na graničnim prelazima ukoliko kapetan broda angažuje dežurnog brodskog agenta ili najavite dolazak Vašeg broda telefonom, e-mailom ili putem fax-a. Najavu dolaska brodova u Republiku Srbiju možete izvršiti i preko naše agencije u Mohaču “DanubePartner BT” (Paceka Robert, Budapestiút 14/B, 7700 Mohacs, tel +36 69 510 488, fax +36 69 510489, mob +36 20 585 1952, e-mail [email protected]).

Agentiranje na čitavoj teritoriji Srbije – sve luke na Dunavu, Tisi, Savi i kanalskoj mreži Vojvodine (direktno ili preko naših partnera).
Dodatna agencijska usluga agenture i izrada kompletne carinske dokumentacije – T1 za EU, u Mohaču.
Iskusni navigatori od KOMARNA nizvodno, kao i sve ostalo čime Vam možemo olakšati put kroz Srbiju.

Licence naših brodskih agenata: Branko Savić, Saša Korica, Tomislav Botka i Marjan Đanić

 • Organizacija revizije (carinske i ostale granične formalnosti) – u najkraćem roku, 24 h dnevno
 • Dežurni brodski agent 24/7
 • Minimum zadržavanja brodova tokom graničnih formalnosti
 • Pristajanje brodova radi ulazne/ izlazne revizije
 • Prijavljivanje broda Kapetaniji pristaništa Bezdan na VHF 16 sa 1432 km plovnog puta.
 • Prijavljivanje ostalim pograničnim organima sa pratećom dokumentacijom
 • Organizacija i realizacija inspekcijskih kontrola i drugih pregleda zavisno od vrste roba i odredišta
 • Izrada carinske, tranzitne ili uvozne dokumentacije
 • Agencijske usluge u lukama radi istovara ili utovara robe
 • Zastupanje brodara u lukama
 • Posredovanje sa uvoznicima i izvoznicima
 • Transport robe, logistika i čartering
 • Za potrebe broda obebeđivanje pilota, iskusnih navigatora i mornara

– Policija:

Raport

Spisak posade

Original spisak posade

Putne isprave

– Kapetanija:

Raport

Spisak posade

Fotokopija knjige o uljima

Izjava o zdravstvenom stanju posade

– Carina:

Raport

Spisak posade

Izjava

Skica tankova (2 kom)

Provijant (original + fotokopija 2 kom)

– Agent:

Raport

Spisak posade

Tovarna dokumentacija

– Ukupno:

Raport (5 kom)

Spisak posade (original + 4 kom)

Izjava o zdravstvenom stanju posade

Izjava za carinu

Skica tankova (2 kom)

Provijant (original + fotokopija 2 kom)

Tovarne listove, račune, prateću dokumentaciju za robu koju transportujete.