Canal Services 2

Brod: Canal Services 2
Datum i mesto izgradnje:
EuroNumber:
MMSI: 264162686
Dužina (m): 30,40
Najveća širina (m): 11,24
Visina boka (m):
Maksimalni gaz (m): 2,30
Maksimalna nosivost (t): 3363 (1094 + 1120 + 1149)
Snaga glavnog motora (kW): 882