Unapređeni sadržaji

Od sada ćete na sajtu moći da pratite dnevnu promenu vodostaja na Dunavu, te pozicije naših i partnerskih brodova. Trenutno lociranje brodova postavljeno je na platformi OpenStreetMap i za pregled je potrebno otvoriti pojedinačnu stranicu željenog broda. Uz pojedinačno predstavljanje brodova ustanovljena je i galerija fotografija. Autori su saradnici portala www.marinetraffic.com