PLM 1322

Brod: PLM 1322
Datum i mesto izgradnje: 1967, MahartHajojavitoDunaharasztiUzeme, 2330 Dunaharaszti / HU
EuroNumber: 38601803
MMSI:
Dužina (m): 79,74
Najveća širina (m): 10,03
Visina boka (m):
Maksimalni gaz (m): 2,50
Maksimalna nosivost (t): 1865,7
Snaga glavnog motora (kW):