Pristanište

YU-AGENT pristanište nalazi se na graničnom prelazu Bezdan-Dunav na 1424,8 kilometru plovnog puta sa leve strane reke Dunav.

Po boku objekta ispisana je reklama naše firme YU-AGENT.

Vaše alate 24 sata dnevno prihvataju naši radnici koji komuniciraju na svim podunavskim jezicima. Naši agenti će Vam pomoći u svim potrebnim radnjama na graničnom prelazu kao i u daljoj komunikaciji sa komitentima.

Usluge pristaništa najviše koriste samohodni teretnjaci, putnički brodovi, sportski čamci i jahte. Za gurače i za druge brodove sa vučom obavljanje revizije vršimo malim brodom ERIKA.

Cena usluge za putničke brodove je 120 € za 4 sata zadržavanja, svaki naredni sat se naplaćuje 20€.

Cena usluge za teretne brodove zavisi od snage broda i vremena zadržavanja, tako da cena može biti od 60 – 100 €, za više informacija proverite naš cenovnik

Jednostavnije – brže – jeftinije!

Erika je naš brodić kojim vršimo prevoz revizije na graničnom prelazu, a po želji brodara i za njihove lične potrebe (snabdevanje, doktor, izlazak na obalu…)

Tu uslugu koristi više od 80% manjih i većih brodara!

Dostupan je 24 sata! Cena usluge, bez obzira na broj vožnji,  iznosi svega 80 €!
Dovoljno je da na VHF 16 pozovete Kapetaniju Pristaništa Bezdan i zatražiti uslugu brodića Erika.