YU-Agent

Flag: Hungary
ENI: 04601370
Lenght: 85,99 m
Beam: 9,59 m
Max. draft: 2,70 m
Max. capacity: 1470 t
Volume: ca. 1800 cbm
Engine power: 950 PS
GMP no.: N/A
Cargo hold: 1 hold, steel floor, 60,00 m * 9,00 m * 3,30 - 3,50 m

150 cm – cca. 555 tons
160 cm – cca. 630 tons
170 cm – cca. 705 tons
180 cm – cca. 780 tons
190 cm – cca. 855 tons
200 cm – cca. 930 tons
210 cm – cca. 1005 tons
220 cm – cca. 1080 tons
230 cm – cca. 1155 tons
240 cm – cca. 1230 tons
250 cm – cca. 1305 tons
260 cm – cca. 1380 tons
270 cm – cca. 1460 tons

Dyna

O nama

Brodska agentura, kao srž i centar našeg poslovanja, nudi čitav niz usluga prema domaćim i stranim brodarima. Kao jedna od kompanija sa najdužim stažom u Srbiji, garantujemo stručno, licencirano osoblje kao i efikasnost i sigurnost u poslovanju. 
Naše poslovnice nalaze se u svim lukama u Srbiji, kao i na graničnim prelazima. Usluge brodske agenture dostupne su 24/7.

Detaljnije...