YU-Agent

Usluge koja vam pruža firma YU Agent doo:

- rečni transport tereta na Dunavu, područije plovidbe od Bugarske/Rumunije do Nemačke
- raspolaže sa sopstvenom flotom od 4 samohotke i 1 baržom ukupnog kapaciteta ca. 6500 tona
- vrste tereta koje flota prevozi: žitarice, veštačko đubrivo, čelik, specijalni (vangabaritni teret)


Pun naziv društva YU AGENT DOO BEZDAN
Skraćeni naziv društva YU AGENT DOO
Sedište društva KANALSKA OBALA 60, BEZDAN 25270, SRBIJA
Datum osnivanja 19.03.1993.
Matični broj 08544778
PIB SR 102516725
Šifra delatnosti 5229 - Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
Obveznika PDV-a DA
PEPDV broj 129900883
Tekući računi
340-0000011025506-24 ERSTE BANKA AD
165-0000000006344-25 ADDIKO BANKA AD
Telefon / fax 00 381 25 812 100
Telefon / fax 00 381 25 812 200
Telefon / fax 00 381 25 340 810
Kontakt osobe / e-mail
office@yu-agent.com
063 592 043 Branko Savić branko.savic@yu-agent.com
063 592 871 Žolt Munkaš zsolt.munkas@yu-agent.com
063 592 049 Darko Đurić darko.djuric@yu-agent.com
063 592 710 Tamaš Munkaš tamas.munkas@yu-agent.com
web www.yu-agent.com


 Licenca za obavljanje delatnosti vozara