YU-Agent

Lučka agentura

Brodska agentura, kao srž i centar našeg poslovanja, nudi čitav niz usluga prema domaćim i stranim brodarima. Kao jedna od kompanija sa najdužim stažom u Srbiji, garantujemo stručno, licencirano osoblje kao i efikasnost i sigurnost u poslovanju.
Naše poslovnice nalaze se u svim lukama u Srbiji, kao i na graničnim prelazima. Usluge brodske agenture dostupne su 24/7.

Usluge lučke agenture obuhvataju:

  • Granične formalnosti (ulazne, izlazne revizije)
  • Izradu propratne, tranzitne dokumentacije
  • Logistička podrška prilikom utovara / istovara raznih tereta
  • Asistencija prilikom smene posade (ukrcanja, iskrcanja)
  • Organizovanje fitosanitarnih pregleda prilikom uvoza u saranji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  • Pomoć i organizacija prilikom nabavki potreba posade
  • Podrška i sve vrste asistencija prilikom nezgoda
  • Razne vrste usluga prilagođene potrebama članova posade 


Brodarstvo

Vodni transport u savremenom svetu pruža nam alternativu koja znatno može smanjiti gužve i povećati bezbednost. U svetlu logistike, uključuje niže troškove transporta, omogućava nam pouzdan i siguran način prevoza robe. U sastavu naše flote, nalaze se plovila ukupnog tovarnog kapaciteta oko 7000 mt.
Brodovima upravlja iskusna i pouzdana posada, što garantuje veoma visoku efikasnost plovidbe.

Čartering – Translogistic

Agencija Translogistic organizuje prevoz tereta vodnim putem u skladu sa vašim potrebama i zahtevima, kao i vrstom robe koju želite da prevozite.
Otvoreni smo za sva pitanja u vezi sa mogućim vrstama tereta, trajanjem transporta od utovarne do istovarne luke, troškovima …