YU-Agent
Objavljeno: 06.03.2024

Vodostaj Dunava je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna četiri dana.

Vodostaj Tise je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna četiri dana.

Vodostaj Save je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana.

Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.

Vodostaji na Dunavu su u domenu srednjih, na Tisi u domenu srednje visokih, na Savi u domenu srednje niskih i srednjih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 9.5 °S, na Savi oko 10.3 °S, na Velikoj Moravi oko 10.7 °S, na Tisi oko 8.6 °S i na banatskim vodotocima oko 11.4 °S, što je znatno iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.